NL FR

Privacy 


Privacy beleid

De website www.coopdeals.be wordt beheerd door faxions bv.

faxions bv is gevestigd te Esplanade 1 /B 32 – 1020 Brussel en is ingeschreven bij notaris Rose-Marie Verbeek in Mechelen onder het bedrijfsnummer: 0806.888.164

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop faxions gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op onze website en tijdens evenementen en cursussen georganiseerd door faxions en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Faxions neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Er zullen persoonsgegevens verzameld worden in een database.
Deze gegevens worden verkregen via:
– uw deelname aan evenementen georganiseerd door faxions
– uw aankoop van producten
– uw informatieaanvragen
– uw gebruik van de internetsite www.coopdeals.be

Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt om:
– u mededelingen te doen m.b.t. uw aanvragen of uw inschrijvingen
– u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak.

Bezoekersgegevens
Op de website van Coopdeals worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de opbouw van onze website te verbeteren, zodat faxions haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies 
Faxions maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website. U hebt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Recht op inzage en correctie 
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor vragen wij u schriftelijk een aanvraag te doen met vermelding van uw naam en adres:
– per email naar coopdeals@faxions.be
of
– per post naar faxions bv – Esplanade 1 /B 32 – 1020 Brussel

Wijzigingen
Faxions behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd.