NL FR

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CRELAN RESTOPARTNERS - 01/10/2018 tot 28/02/2019

U kunt enkel de 4 gangen voor € 40 verkrijgen bij de deelnemende restaurants indien u Crelan-coöperant bent en u een kortingsbon kan voorleggen. De kortingsbonnen kunnen gedownload en ongelimiteerd afgeprint worden via www.coopdeals.be.

Reservatie is verplicht. Het coöperanten 4-gangenmenu staat op de kaart tot 31 januari 2019. Aanbieding geldig volgens beschikbaarheid en voor maximum 4 personen, met de beperking dat er slechts 1 bon per coöperant per restaurantbezoek gebruikt mag worden. Dranken niet inbegrepen. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. De korting is niet geldig op 24, 25 december 2018 , 1 januari 2019 en 14 februari.

De huidige actieperiode loopt van 01/10/2018 tot en met 28/02/2019.

TOON AUB UW KORTINGSBON VOOR U BESTELT. In het restaurant gaat men u vragen uw kortingsbon te tekenen en af te geven om het menu te verkrijgen. De restauranthouder heeft deze bon immers nodig voor zijn eigen boekhouding. De korting vervalt onherroepelijk indien u de kortingsbon pas toont nadat de rekening reeds werd opgemaakt. Het nieuwe kassa-systeem in restaurants laat niet toe om eventuele kortingen met terugwerkende kracht te berekenen.

HET IS VERPLICHT OP VOORHAND EEN RESERVATIE TE MAKEN BIJ HET RESTAURANT VAN UW KEUZE EN HIERBIJ DUIDELIJK TE VERMELDEN DAT U CRELAN COOPERANT BENT.

Klantendienst

Als u een korting wordt geweigerd, signaleert u dit aub binnen een periode van 7 werkdagen aan Faxions via onderstaande contactgegevens. Voeg altijd een kopie van de afrekening toe en vermeld uw e-mailadres en telefoonnummer.

E-mailadres: coopdeals@faxions.be
Faxions bvba
Esplanade 1 b/32
1020 Brussel

Crelan nv, Faxions bvba en hun aangestelden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht, natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen of andere onvoorziene gebeurtenissen op weg naar of tijdens uw bezoek aan het desbetreffende restaurant. Crelan nv, Faxions bvba en hun aangestelden zijn niet aansprakelijk indien bepaalde informatie achterhaald blijkt te zijn bij de publicatie.

Annulatievoorwaarden EVENTS/ Crelan-belevenissen
Het annuleren van een event genereert bepaalde annulatiekosten.

Voor individuele inschrijvingen:
– tot 2 weken voor het event/cursus : € 5 per geannuleerde deelnemer
– tussen 2 weken en de laatste werkdag voor het event/workshop : 50% annulatiekosten
– annulatie dag van event/workshop of no show : 100% annulatiekosten

Auteursrechten 
Faxions bvba blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, …) die betrekking hebben op haar diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, video's enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van faxions bvba is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van faxions bvba.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij ons bedrijf en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van faxions bvba.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Ieder geschil met betrekking tot de aankoop voor deelname aan een event of cursus georganiseerd door faxions bvba behoort tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.