NL FR

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden CRELAN RESTOPARTNERS :  driegangen Crelan Coöperanten-menu aan € 30  :  geldig van 01/02/2018 tot 30/04/2018. 

U kan enkel genieten van deze aanbieding bij de 25 deelnemende restaurants indien u Crelan-coöperant bent en u een geldige bon kan voorleggen. De bonnen kunnen gedownload en ongelimiteerd worden afgeprint via http://coopdeals.be/nl.

Het driegangenmenu aan € 30 wordt u bij elk bezoek aan elk deelnemend restaurant gegeven. Het aanbod geldt voor maximum 4 personen per bon en met de beperking dat er slechts 1 bon per coöperant per restaurantbezoek gebruikt mag worden. De huidige actieperiode loopt van 01/02/2018 tot en met 30/04/2018. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere promoties en is enkel geldig bij het nuttigen van een maaltijd.

Het aanbod is niet geldig op 14 februari 2018 en 1 april 2018. 

HET IS NODIG OP VOORHAND EEN RESERVATIE TE MAKEN BIJ HET RESTAURANT VAN UW KEUZE EN HIERBIJ DUIDELIJK TE VERMELDEN DAT U CRELAN COOPERANT BENT EN U GEBRUIK WENST TE MAKEN VAN HET DRIEGANGENMENU CRELAN.

Klantendienst

Als u een korting wordt geweigerd, signaleert u dit binnen de 7 dagen aan Faxions bvba via onderstaande contactgegevens. Voeg altijd een kopie van de betaalde rekening toe en vermeld uw e-mailadres en telefoonnummer.

E-mailadres: coopdeals@faxions.be
Faxions bvba
Esplanade 1 b.32
1020 Brussel

Crelan nv, Faxions bvba en hun aangestelden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht, natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen of andere onvoorziene gebeurtenissen op weg naar of tijdens uw bezoek aan het desbetreffende restaurant. Crelan nv, Faxions bvba en hun aangestelden zijn niet aansprakelijk  indien bepaalde informatie achterhaald blijkt te zijn bij de publicatie.


Annulatievoorwaarden EVENTS
Het annuleren van een event genereert bepaalde annulatiekosten.

Voor individuele inschrijvingen:
– tot 2 weken voor het event/cursus : 5€ per geannuleerde deelnemer
– tussen 2 weken en de laatste werkdag voor het event/cursus : 50% annulatiekosten
– annulatie dag van event/cursus of no show : 100% annulatiekosten

Minimum aantal deelnemers
Bij een event wordt er steeds een minimum aantal deelnemers vermeld. Indien dit minimum aantal niet bereikt wordt, heeft Faxions het recht om dit event te annuleren. De deelnemers worden integraal terugbetaald. De klant behoudt het recht te eisen dat het event doorgaat mits het betalen van het totale bedrag voor het minimum aantal deelnemers.

Auteursrechten 
Faxions blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, …) die betrekking hebben op haar diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van Faxions is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Faxions.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij ons bedrijf en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Faxions.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Ieder geschil met betrekking tot de aankoop voor deelname aan een event of cursus georganiseerd door Faxions behoort tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.